VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ 2022

Đừng lý tưởng hóa chiến tranh

Trong   bài “Nhà văn Lê Lựu đã bán linh hồn cho ai?” viết từ 19 Tháng Tư 2012, nhà thơ Trần Mạnh Hảo có dẫn lại một đoạn tâm sự của   tác giả Thời xa vắng: “Trong lúc trà dư tửu hậu với bạn bè, tôi và những người bạn tâm giao…

Hai tài liệu về đời sống văn nghệ mấy năm sau 30- 4-75

TÀI LIỆU 1 Nhã Ca  GẶP NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN Chép theo trang Fb  Cứ Nguyễn  -- Xế chiều. Chẳng nhớ là ngày nào, hình như cả tháng trước Giáng Sinh, khi anh Mai Thảo còn trong nhà, Trịnh Công Sơn có lần trở lại cửa hàng. “Bà Nhã. …

Người Hoa vào xứ ta thời Bắc thuộc

1/ Đa tạp về mọi phương diện -- Trước khi nói về hoạt động của bộ máy quản lý Trung Hoa trên đất Việt, cần dừng lại ở tình trạng làm nền, đó là hiện tượng người Hán(=Hoa) di cư tự do vào xứ ta – hiện tượng này còn kéo dài t…

Thử nghĩ khác đi về sự hình thành dân tộc

1/ Nhiều nhận thức khoa học được hình thành trong lịch sử thường chỉ đúng với một giai đoạn nào đó, sau đó người ta sẽ tìm cách vượt qua. Tuy nhiên trong giai đoạn đương thời ít nhất là nhận thức đó đã giúp người ta giải thíc…

Nhận diện con người hậu chiến trong tiểu thuyết Thời xa vắng

“Có những cuốn sách làm cho người đọc căm ghét cuộc sống; có những cuốn sách làm cho người đọc thêm yêu đời nhiều hơn. Còn qua những trường hợp như Thời xa vắng của Lê Lựu, đọc xong, tự nhiên tôi cứ thấy tiếc đời. Có l…

Hoàng Ngọc Hiến – Cái nước mình nó thế

Nguồn  http://www.procontra.asia/?p=6179  --  Phạm Thị Hoài và Trương Hồng Quang thực hiện ---- Sinh thời, nhà nghiên cứu và giảng dạy văn học Hoàng Ngọc Hiến là một trong những trí thức phê phán giàu ảnh hưởng tại Việt Nam. Ôn…

Phạm Thị Hoài - Nhà văn thời Hậu Đổi Mới

Phần chính của bài viết này được trình bày tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á - Đại học UC Berkeley ngày 03.2.2004 và UCLA ngày 04.2.2004. Tường thuật trực tiếp buổi nói chuyện tại UC Berkeley: http://teles.berkeley.edu:8080/r…

Sử gia Nguyễn Phương (1921-1993) & câu chuyện người Việt gốc Hán

Trong phần mở đầu bài Một sử gia khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều – sử gia nói ở đây là Tạ Chí Đại Trường – trên Tạp chí Tia sáng 10/ 2016 tôi đọc được một đoạn có cái ý rất đáng lưu tâm   Khi khái quát bối cảnh sử học…

Mấy đoạn văn ngắn bàn về sử Việt trích từ Fb Quang Phan

Đoạn I Fb Quang Phan 23-4-2021 --   VỀ MỘT NỀN SỬ HỌC ĐÃ CÁO CHUNG   Lý thuyết văn minh bản địa sông Hồng với tiến trình Hoà Bình - Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn - Bắc Thuộc - Đại Việt đã cáo chung. Th…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào