VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

Một hồ sơ nhỏ về F.M. Dostoievski

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà văn   1/ CHÚNG TÔI ĐÃ TÌM TỚI DOSTOIEVSKI TRONG HOÀN CẢNH NÀO?   Trước tiên tôi muốn điểm lại sự có mặt của Dostoievski ở Hà Nội từ trước 1975 cho tới mười năm hậu chiến   Đố…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào