VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2018

Nhật ký Quảng Trị 7-9/1973 - kỳ 6

Trong những vấn đề có ý muốn tìm hiểu, tôi định hỏi thêm về tâm lý người chiến sĩ trong những năm này - tâm lý người cán bộ, người thanh niên. Ở họ, bước đầu tiếp xúc với xã hội miền Nam - bước đầu trở thành “con người suy nghĩ…

Đâu là nguyên nhân mọi yếu kém của người Việt ?

Bài đã đưa trên blog này ngày 30 - 10 - 14 Trên FB Nhân Thế Hoàng, hôm nay 30-10-2014, tôi đọc thấy đoạn văn sau đây: Nhiều bạn bè trong nước cứ chê rằng: Người Việt mình xấu xí, lười nhác, giỏi làm thầy hơn làm thợ nên đất n…

Nhật ký Quảng Trị 7-9/1973 - kỳ 5

Xem kỳ 1 từ 28 - 7 Bữa ăn ở đội du kích, Một đội du kích ở một mảnh đất sót lại của một huyện, cả huyện phải bỏ cho nó, chỉ có xã đây, ta ghé chân được.

Chuyện quanh Hội nhà văn hồi trước 30-4-75 -- kỳ 8

1974 30/6   Cùng một lúc, trong văn học có từng này chuyện. Thứ nhất Cây táo ông Lành   in Văn nghệ 1-6. Coi như phạm huý. Và bắt đầu thì cũng bằng đồn thổi. Người ta suy ra: Tại sao lại có sự trùng hợp đến kỳ lạ giữa …

Trí thức Trung quốc thế kỷ XX

Bài đã đưa trên blog này ngày 8 - 2 -2017 Dưới tên gọi  Mô hình Trung Quốc thành công như thế sao không ai bắt chước ?! bản dịch  bài viết của hai tác giả Châu Hữu Quang và Mã Quốc Xuyên từ nguồn Trung Quốc vừa được trang mạng…

Chuyện quanh Hội nhà văn hồi trước 30-4-75 -- kỳ 7

Bấy lâu nay, trong sự giao lưu đến mức tối thiểu về sách báo giữa hai miền Nam Bắc, thấy hiện tượng những vị cốp của văn học trước cách mạng vẫn còn, ở cả hai bên, họ vẫn nói về nhau, trân trọng và kính phục nhau và các thế…

Chuyện quanh Hội nhà văn hồi trước 30-4-75 -- kỳ 6

26/10 Theo  Phan Ngọc (ngôn ngữ học) muốn nghiên cứu tiểu thuyết hiện đai, cứ nghiên cứu ông Tuân thì rõ. 1. ông Tuân viết rất chuyên về cái tôi tuyệt đối 2. ông Tuân viết bao giờ cũng rất nhiều tư liệu, đến những tay chuyên …

Chuyện quanh Hội nhà văn hồi trước 30-4-75 -- kỳ 5

Xem từ 4-8-2018 1973 6/1 Những ngày vừa rồi địch bắn phá miền Bắc. Rồi tình hình hoà đàm. Vào lúc chính trị câm lặng, tự nhiên thơ được chờ đợi. Ví như Chế Lan Viên. Đã thành   một công lệ, là người ta chờ đợi thơ Chế…

Nhật ký Quảng Trị 7-9/1973 - kỳ 4

Trở lại với những trang ghi chép   45 năm trước Trong những ngày qua tôi bị tai biến liệt cả bàn tay phải. Không viết được gì mới, tôi tính việc hoàn chỉnh những tài liệu đã viết cũ để gọi là có bài trên blog. May mà cà…

Nhật ký Quảng Trị 7-9/1973 - kỳ 3

Lính nói về Quảng Trị : Tỉnh 6 vạn dân, thì 12 vạn lính. 1 tấc đất, 1 cân sắt. Sỏi đá ít hơn mảnh đạn. Rừng mít kín hai bờ sông, cả bên Thượng Phước, lẫn bên Tích Tường. Nay chỉ còn những thân cây. Những con đường tăng bị…

Chuyện quanh Hội nhà văn hồi trước 30-4-75 -- kỳ 4

Cuối năm 1972, Hội nhà văn đang có một chuyện quan trọng: Giải thưởng văn học 17 năm (1955-72). Việc này việc của triều đình. Khi không thì mọi người đồn đại chuẩn bị mãi chả làm được. Khi quyết làm thì làm vèo vèo một lúc là x…

Chuyện quanh Hội nhà văn hồi trước 30-4-75 -- tiếp hai kỳ trước

Năm 1969, ông Chế Lan Viên rất khen bài của tôi về thơ trẻ. Ông bảo tôi làm đơn vào Hội, ông nói giữa đông anh em hẳn hoi. Đến hội nghị gần đây, ông nói toáng lên ông Vương Trí Nhàn cứ khái quát vung vít - rằng thơ hiện đại trần…

Chuyện quanh Hội nhà văn hồi trước 30-4-75

30/11/71 Sao những ngày này, ở nước mình, lại nổi lên chuyện đi nước ngoài? Chẳng phải là chuyện của văn nghệ mà là chuyện của các ngành khác. Ng Khải nhiều lần nói: gọi là nhà văn của mình thì chưa ai đi nuớc ngoài bằng tá…

Thử giải thích tình trạng lạc hậu của khoa học vã hội

Nguyên là bài viết đưa trên blog này 14-10-2013 Khoa học xã hội ở ta là thế, làm sao khác được ! Muốn  hiểu tình trạng của khoa học xã hội ở VN, chỉ cần chúc ý hai câu hỏi -- Tại sao lớp trẻ Việt Nam ngao ngán KHXH đang dạ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào