VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2018

Ngoài trời lại có trời -- về truyện chưởng của Kim Dung

I. Đặt chưởng vào trong dòng chảy liên tục của tiểu thuyết Trung Hoa Khi đi vào nghiên cứu lịch sử bộ môn tiểu thuyết, không hẹn mà nên, các nhà nghiên cứu ở phương đông lẫn phương Tây nói chung đều xác nhận rằng thật ra, ba…

Hà Nội tháng 2 -1973

4/2      Trong lúc này vẫn không thể quên được các vấn đề cơ bản như vấn đề  trí thức.     Nhàn: Tôi khổ tâm lắm. Tôi không dám tin gì cả.    Khải: Tất nhiên, mọi chuyện ngày mai có thể là vẫn thế thôi. Nhưng tôi cũng mong …

Nhật ký 1973 - những ngày hòa bình đầu tiên

Việc chờ đón Hiệp định Paris là nội dung chính của những trang nhật ký 1973 của tôi, và đã được đưa lại trên blog này ở địa  chỉ https://vuongtrinhan.blogspot.com/2013/01/cho-on-hiep-nghi-paris.html Từ hôm nay tôi chỉ …

Làm và nghĩ. Bế tắc và lẩn trốn trong tuyệt vọng

TẤN KỊCH KÉO DÀI CỦA TÌNH TRẠNG LÀM LIỀU MÀ KHÔNG HIỂU BIẾT Sau ngày 30-4-75, nhiều cán bộ miền bắc được phân công vào miền nam làm việc, bên cạnh một số nhỏ thạo việc, thì một số hiện ra như những người quê mùa, thiển cận, k…

Thời đi học

Trong các tài liệu liên quan đến tiểu sử, tôi khai quê ở Đông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, nhưng lại khai nơi sinh ở Hà Nội. Đầu đuôi là thế này.

Trở lại với một cuốn sách của GS Vĩnh Sính

Nguyên là bài    Có một căn bệnh gọi là “ Dạ lang tự đại “   đã đưa trên blog này 28-2-2009 Nhiều người Việt sống ở nước ngoài đã chia sẻ với chúng ta cảm giác thương mến nhớ nhung khi xa Tổ quốc. Nhưng bên cạnh đó, những ngà…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào