VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2019

Khả năng tiên tri của nhà trí thức

NHỮNG LỜI TIÊN TRI CỦA NGUYỄN VĂN TỐ VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC SAU 19/12/46 Trong một số trang Fb đầu tháng 7/2019   có nhắc đến mấy ý kiến của   Nguyễn Văn Tố về kháng chiến mà   Nguyễn Thiệu Lâu đã ghi lại khi gặp cụ khoảng th…

Lê Thị Huệ Qua Đèo Ngang Ớ Đang Nghèo

Lấy ở địa chỉ http://www.gio-o.com/lethihue/lethihuedeongang.html    bài ký này  nằm ở chương chót trong cuốn Văn hóa trì trệ  nhìn từ Hà Nội đầu thế kỷ 21 ( 2001)     của nhà văn Lê Thị Huệ,  gồm  những ghi chép của t…

Vũ Đức Liêm : ‘Nam Tiến’ và cái bẫy địa lý của người Việt

Tôi thấy trên mạng một bài báo quá hay nên xin phép đưa lạ ở đây may ra có thể cần cho một vài bạn chưa biết Ở đây tác giả bài viết - một  Nghiên cứu sinh, Đại học Hamburg (CHLB Đức) - thực đã đạt tới trình độ tư duy sử học…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào