VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2016

Hà Nội đầu 1975 ( nhật ký chiến tranh)

Loạt nhật ký chiến tranh này của tôi, đã đưa rải rác trên blog mấy năm nay và kết lại bằng phần   Những tháng ngày ngột ngạt -- nhật ký Hà Nội 1974 (kỳ II)   đưa ngày  5-5 - 2014.   Sau đây là phần  cuối của cuốn   NHẬT …

Sơ bộ tìm hiểu tình hình tiếp nhận văn hóa nước ngoài (phần II)

TK:  Trên đây, anh có nói đến khía cạnh hai mặt, vừa “tự tôn”, vừa “tự ti” của người Việt trong việc tiếp nhận văn hóa nước ngoài. Liệu anh có thể nói rõ hơn một chút, trước hết về khía cạnh “tự tôn”.   VTN: Kể ra dùng chữ tự…

Mấy trích đoạn văn học viết về chiến tranh ...(II)

Ngoài các tác giả trong nước, một số   sách sách giáo khoa quốc văn in ở Hà Nội trước 1954 và Sài Gòn trước 1975 còn đưa vào cho học sinh học những đoạn văn viết về chiến tranh   của các tác giả ngoại quốc. Dưới đây là hai đ…

Mấy trích đoạn văn học viết về chiến tranh ...(I)

Mấy  trích  đoạn văn học viết về chiến tranh dùng làm bài giảng văn in trong các sách giáo khoa trung học ở miền Nam thời kỳ 1954-75 Các sách giáo khoa văn học ở miền Bắc trước 1975 thường xuyên mang thẳng các sáng tác văn chư…

Con người và tư tưởng thời bao cấp (II)

Những thay đổi đã đến với con người             Nói như ngôn ngữ thời nay, cái giá để duy trì sự nhất trí và do đó sự ổn định như vậy  “ không rẻ “. Về mặt sản xuất,đã thấy chế độ bao cấp mang lại nhiều tai hại. Nó tước đi c…

Con người và tư tưởng thời bao cấp (I)

Từ 5-2015, một  cuộc triển lãm dựng lại không gian văn hóa thời bao cấp đã thu hút được nhiều bạn trẻ. Đầu tháng tư 2016, nhà văn hóa Pháp  L' Espace  có cuộc triển lãm các bức ảnh của một phóng viên thường trú Pháp tại Hà…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào