VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2015

Chung quanh câu chuyện đổi mới nhận thức lịch sử

T ạp chí Văn học  số 6 - 1990 đăng bài  Đổi mới nhận thức lịch sử trong nghiên cứu khoa học xã hội nói chung, nghiên cứu văn học nói riêng  của Nguyễn Huệ Chi.    Trên nét lớn chúng tôi tán thành các ý kiến của tác giả bài …

Bàn thêm về sử nhân việc bỏ môn sử ở các trường phổ thông

Cả lời dẫn và bài viết dưới đây  đã đưa trên trang FB của tôi 22&23-11-15. Xin giới thiệu lại để các bạn  không dùng FB tiện theo dõi Lời dẫn Có nhiều việc trong xã hội hiện nay mọi người bàn một đằng cuối cùng những ngư…

Trong sự suy đồi của nghề thầy, cả xã hội cùng có lỗi

Trên báo Tuổi trẻ số ra 4-11-15  có bài viết của một giáo viên mang tên Còn đâu "thương cho roi cho vọt"? Lâu nay ta thường nghe những lời xã hội ca thán các giáo viên. Rằng thời nay không còn những người thầy như x…

Dân nhập cư Nga đầu thế kỷ XX, dưới con mắt một nhà văn Pháp

Sáng thứ bảy 17/10 /2015  tại 9B, Phạm Ngọc Thạch, Q.3 TPHCM đã diễn ra buổi CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI, “cà phê” với TS Phạm Văn Quang, giảng viên khoa ngữ văn trường ĐH Khoa học xã hội và nhan văn TP. HCM ,  chủ đề: “Suy t…

Khuôn mặt nhàu nát - Tưởng tượng về Nguyễn Huy Thiệp

Nếu có một thứ “quả bóng vàng” (hay là “cây bút vàng”) dành để tặng cho các cây bút xuất sắc hằng năm, thì trong năm 1987 – và cả nửa đầu năm 1988 – người xứng đáng được giải trong văn xuôi ta, có lẽ là Nguyễn Huy Thiệp. Nhắ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào