VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2020

Con người và tư tưởng thời bao cấp

NHÂN CUỘC TRƯNG BÀY VỀ Cuộc sống Hà Nội 1975-86             Một cách làm sử        Mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Một yêu anh có may ô -- Hai yêu anh có cá khô để dành -- Ba yêu rửa mặt bằng khăn--- Bốn yêu anh có cái quần đùi ho…

Nhà viết sử kinh tế Đặng Phong , một trí thức đúng nghĩa

Một lần nhân viết về thói hư tật xấu thời bao cấp, tôi có tìm đọc các tài liệu của nhà viết sử kinh tế Đặng Phong và tìm thấy rất nhiều thú vị. Tôi tuy không hiểu phần nội dung kinh tế cho lắm nhưng khái quát lên thấy rất đún…

Câu văn của Vũ Bằng trong hồi ký 'Cai'

Một bước khai phá của Vũ Bằng  trong việc xử lý ngôn ngữ văn xuôi Trong bài viết mang tên  Vũ Bằng  “ Thương nhớ mười hai ” nhà văn Tô Hoài từng kể lại một ít chuyện, liên quan đến mấy năm ông mới vào nghề…

Sưu tầm một số cách xác định khái niệm trí thức

*Do sức khỏe hạn chế, tôi chỉ có thể trích từ trong lưu trữ cá nhân một số đoạn sưu tầm sau mà không thể làm các việc cần thiết khác, mong các bạn lượng thứ. 1/ Dịch từ chữ intellectuel trong từ điển Pháp, “Trí thức” là “n…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào