VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2020

Hãy viết về xã hội và con người Việt Nam trong cơn đau ốm

Tiếp tục câu chuyện về "Sử học và dịch bệnh" Sau bài viết, “Bệnh dịch và số phận của con người xã hội” nhà sử học Vũ Đức Liêm còn công bố trên trang mạng phunuonline.com.vn một bài khác KHI VIỆT NAM BỊ "ỐM"…

Sử học và dịch bệnh

Thạc sĩ Vũ Đức Liêm -- giảng viên khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội, nghiên cứu Lịch sử tại ĐH Hamburg. – đang là tác giả nhiều nghiên cứu đột phá về lịch sử cận đại VN và khu vực.

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào