VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2018

Người Việt qua cách bộc lộ tư tưởng tình cảm

Cùng với niềm tự  hào vì tiếng nói của dân tộc mình ,    các nhà trí thức tây học nửa đầu thế ký XX     cũng bắt đầu chú ý  tới cách   dân ta sử dụng tiếng Việt trong đời sống hàng ngày  xem sự tùy tiện cẩu thả này    …

Nghèo nàn, đơn điệu ( tiếp theo bài sưu tầm đưa 10-3-2018)

Văn hóa VN, thường mới được tìm hiểu và mô tả về phương diện tinh thần hay nói như  một thuật ngữ văn hóa học là “ phi vật thể”. Bản thân tôi,  khi đọc lại tài liệu cũ, cũng chưa chú ý tới vấn đề ấy. Để bổ sung cho bài sưu …

Người Việt với những nền nếp ăn ở cư trú cổ lỗ lạc hậu

Một số khía cạnh  văn minh vật chất người Việt trong cái nhìn của các nhà trí thức đầu thế kỷ XX Đường xá  luộm thuộm nhếch nhác        Nói riêng về một sự ở... Ngay trong kinh thành, con đường lục bộ cho đến đường các nh…

Nhật ký chiến tranh 1972-73 – phần tiếp

2/3/73      Những lo ngại, mà tôi cảm thấy ngay từ lúc mới nghe tin hoà bình, hình như là có thực. Đây là những ngày quá độ (Nguyễn Minh Châu: “lúc này là cứ phải đi chậm lại”).      Dỏng tai nghe, về phía nào, cũng thấy …

Năm mươi năm sống trong giới văn chương

Lời dẫn    Mấy năm  1965-67, đang làm giáo viên văn hóa ở một đơn vị quanh Hà Nội , tôi đã có một vài bài viết in trên báo Văn nghệ, Tạp chí Văn Nghệ quân đội,  nên  từ tháng 3 1968,  được chuyển về công tác tại nhà số 4 Lý Nam…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào