VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2016

Tìm nghĩa khái niệm hiện đại

Bài mở đầu của cuốn Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hóa trong văn học Việt Nam nxb Đại học quốc gia Hà Nội 2005 Những cách hiểu khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau Hàng ngày chúng ta vẫn thường nghe nói đ…

Hội nhập văn hoá nhìn từ góc độ lịch sử

( Trò chuyện với Giáo sư Hà Văn Tấn, nhà sử học, nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ Việt Nam)  Do quen sống trong không khí những năm chiến tranh, nh ững bước hội nhập của VN với thế giới từ đầu 2000 trở đi,  với một số người ở…

Một số trích dẫn lý luận về giao lưu và tiếp nhận văn hóa

Vấn đề giao lưu và tiếp nhận văn hóa thường chiếm một vị trí trọng yếu trong các tài liệu lý luận văn hóa, nhưng ở ta nó lại ít được chú ý. Do không trực tiếp đọc được sách  Anh Mỹ, tôi chỉ giới hạn trong các tài liệu tiếng Nga …

Ta &người

Người Việt và việc tiếp nhận văn  hóa nước ngoài  trong con mắt của một số trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX         Trong các công trình nghiên cứu văn hóa của một quốc gia,  thường người ta không quên để riêng một ph…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào