VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2015

Số phận những tìm tòi hình thức trong thơ Việt Nam từ sau 1945

Lời dẫn   Bài viết này nay đã có phần lạc hậu, nó được viết từ chẵn 20 năm trước, khi  hiểu biết của tôi còn hạn chế,  không khí học thuật còn theo một chiều đơn giản. Điều đáng nói nhất là cái tiêu đề ở trên quá to, mà những …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào