VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2014

Tố Hữu 1979 ( phần tiếp)

CÁO LỖI  Trong lúc vội vã, tôi đã đánh máy nhầm con số trên đề bài. Đề bài cũ ghi là  Tố Hữu 1976 . Nay xin đổi lại là  Tố Hữu 1979.  Mong được bạn đọc thứ lỗi. 3-8.  Vụ trưởng Xuân Trường họp các báo, gợi ý phê phán bản đề …

Tố Hữu 1979

CÁO LỖI  Trong lúc vội vã, tôi đã đánh máy nhầm con số trên đề bài. Đề bài cũ ghi là  Tố Hữu 1976 . Nay xin đổi lại là  Tố Hữu 1979.  Mong được bạn đọc thứ lỗi Nguyên là bài Ghi chép từ Hội nghị nhà văn đảng viên 6-1979 đã in…

Chiến tranh, nhớ và quên

Bài học từ trận lụt phố cổ Passau là tên một bài viết in trên TTCT03/06/2014, tác giả là Võ Văn Dũng (nghiên cứu sinh ngành Đông Nam Á - Trường đại học Tổng hợp Passau, CHLB Đức). Bài báo kể: Passau (bang Bayern, Cộng hòa li…

Thái Lan -- xứ sở biết tự cai trị

Một thoáng trên đường Từ phòng ăn của một khách sạn nhỏ nhìn ra, tôi cảm thấy thiên nhiên ở thành phố  Đông Nam Á mà mình vừa đến cũng “tự nhiên như nhiên”, cũng ngang dọc cao thấp tùy tiện không ra hàng ra lối, tức không đư…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào