VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2019

Đào Duy Anh - Việt Nam văn hóa sử đại cương (1950) kỳ 1

Lần trước tôi đã giới thiệu cuốn sách này cụ Đào  Lần này xin lần lượt đưa lại các chương sách Vì sách sưu tầm đã lâu, khi ấy tôi  không có điều kiện chụp lại bản gốc mà chỉ có bản photocopy rồi giữ trong đống tài liệu…

Mục lục một cuốn sách Quốc văn lớp 12 ở miền Nam trước 1975

Trong thời gian vào Sài Gòn mấy năm 2012 – 2016, khi ghé lại nhiều hiệu sách cũ. ngoài những mục đích thông thường, tôi có đặc biệt chú ý tìm tới các loại sách giáo khoa văn học được sử dụng ở nhà trường miền Nam trước 1975. …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào