VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2015

Con người và xã hội Việt Nam qua truyện Tấm Cám

Người Việt có câu: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Xưa nay mọi người vẫn cho rằng câu ca dao này nói đến nhu cầu đùm bọc lẫn nhau giữa những người nghèo khó. Thế nhưng đọc nhà sử học Tạ …

Chữ đạo văn kia cũng có ba bảy đường

Một vài khía cạnh tế nhị cần cân nhắc  khi xem xét hiện tượng đạo văn                     Trong  Nhà văn hiện đại   bản in 1989  của NXB  Khoa học xã hội  mà tôi đang có trong tay, Vũ Ngọc Phan viết về Vũ Bằng tới 17 t…

Đi tới cùng của hỗn độn sẽ gặp hư vô

Cách hiểu về hư vô từ một câu chuyện cổ Trong các các bài khóa đọc trong sách  Quốc văn giáo khoa thư  học hồi nhỏ, tôi nhớ có câu chuyện kể một người đi đôi giày mới vào thành phố. Ban đầu, người đó giữ gìn rất cẩn thận. …

Nguyễn Du như một thi sĩ

Bài viết  này được  lần đầu trên Phụ san Thơ (19+20) của báo Văn nghệ , Hà Nội, số ra ngày 19-2-2005.  Đã được đưa trên Talawas 15-3-05 với một vài chi tiết  sửa chữa và bổ sung.  Tiếp đó in lại trên t…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào