VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2015

Đời sống ra sao thì văn chương như vậy ( bài tiếp)

QUÀ VẶT                         &  CÂU CHUYỆN VỀ SỰ TIẾN HÓA   Yên Ba : Trong một bài phiếm  luận, anh đã nói đến văn hoá quà vặt.  Trong văn học cái sự “quà vặt hóa” này diễn biến ra sao?  V…

Đời sống ra sao thì văn chương như vậy

Gần mười năm trước, bạn Yên Ba lúc đó đang làm báo, từng có một cuộc trao đổi  với tôi về một số  vấn đề văn học và đời sống. Bài  viết sau đó không được sử dụng, và với tư cách tác giả tôi còn lưu lại trong máy. Nay xem lại t…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào