VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2013

Chuyện đời sống 1980

Phố Hàng bạc Nhà triển lãm 29 Hàng Bài vừa có triển lãm ảnh về Hà Nội của John Ramsden -- các bạn có thể xem ở địa chỉ http://soi.com.vn/?p=128631. Nhân dịp này xin giới thiệu lại mấy trang nhật ký đã in trên blog này …

Công việc viết văn nhìn dưới góc độ nghề nghiệp

Bài in lần đầu trên tạp chí Sông Hương , 1990  với nhan đề Để nghề viết văn trở thành một nghề cao quý                               Từ sau 1945, một kiểu người viết văn đã hình thành với chỗ mạnh chỗ yếu của họ. Bài viết kh…

Khoa học xã hội ở ta là thế, làm sao khác được !

Như tiêu đề của nó đã nêu rõ, bài viết Vụ Luận văn về Mở Miệng: còn cơ hội nào cho ngành KHXH&NV ? ( xem mạng bauxite Việt Nam 7-10-13) không chỉ xới lại một hiện tượng nổi cộm thời gian gần đây, mà còn động chạm tới tình …

Chung quanh câu chuyện đổi mới nhận thức lịch sử

Tạp chí văn học , số 6 – 1990  có in bài Đổi mới nhận thức lịch sử trong khoa học xã hội nói chung và nghiên cứu văn học nói riêng của Nguyễn Huệ Chi. Nhân đó, chúng tôi có bài viết dưới đây. Bài viết đã từng được đưa v…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào