VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2012

Tương tự như quấn lốp xe

Ngoài việc thông báo tình hình nắng nóng lũ lụt, các bản tin thời tiết còn hay nói tới nạn cháy rừng. Với đám dân thành phố chúng tôi những lần chứng kiến các cảnh ấy quả thật thấy buồn. Đã buồn vì rừng bị cháy lại càng buồn …

Kém học, ít nghe, cạn nghĩ

Trích từ chuyên mục   Người xưa cảnh tỉnh đã in trên Thể thao và văn hóa 2005-2007 Các đầu đề nhỏ và chú thích là của người biên soạn Đối với những tư tưởng lớn  chỉ hiểu sơ sài        Thu nhặt tất cả nhữn…

Nhật ký Hà Nội tháng 9-10/1972 (tiếp hai kỳ trước)

20-10 (tiếp) Lên Hương Ngải. Chưa nói tin Hà Nội thì những người ở cái đất sơ tán này đã đoán có thể 22 sẽ có một cái gì đó . Vì đài UPI nói 22/10, Nixon sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng, và sẽ đi vận động bầu cử.

Nhật ký Hà Nội tháng 9-10/1972 ( tiếp)

13/10 Như là trong đêm giao thừa, tất cả chúng tôi ngồi chờ đợi một bước ngoặt. Hơn thế nữa, như là sau đêm dài, mọi người ngồi chờ sáng, chờ hòa bình. Nguyễn Minh Châu nói tình hình chiến sự vào đến tận ngưỡng cửa mỗi nhà.

Nhật ký Hà Nội tháng 9-10/1972

10/9 (Đi Q Trị về)  LQVũ: Cái thu hoạch chính của ông trong chuyến đi là gì?  Nhàn: Tôi thấy bọn trẻ miền Nam nó làm ăn cũng không phải là chuyện thường - vì thế, ngoài này phải làm gì cho đáng một chút.  Vũ : Người t…

Một nếp tư duy đơn sơ, tùy tiện

Trích từ chuyên mục   Người xưa cảnh tỉnh đã in trên Thể thao và văn hóa 2005-2007 Các đầu đề nhỏ và chú thích là của người biên soạn Kém óc khoa học    Trong đám trí thức chúng ta đã có nhiều kẻ tự nhận mà tuy…

Nam Cao và chủ đề sự bất lực

hay là                                Lời cảnh báo về khả năng thất bại của mọi toan tính thay đổi                 Tiểu dẫn: Suốt thời tiền chiến, các tác giả như Nguyễn Công Hoan Ngô Tất Tố Vũ Tr…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào