VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2011

Nhật ký 2011 ( tuần XXVII --XXIX)

3-7       ĐẾN VẼ MA CŨNG KHÔNG XONG!       Nhiều người thường làm ra vẻ cao đạo bảo rằng vẽ người mới khó chứ vẽ ma thì dễ nhất còn gì!   Hóa ra vẽ ma cũng khó lắm. Bài báo Phim kinh dị Việt: chỉ luẩn quẩn với ma , cho biết tr…

Năng lực tự kiềm chế

Các giá trị đạo đức trong sự phát triển kinh tế là tên bài viết của một nhà nghiên cứu nước ngoài - ông Harry D. Gideonse. Trong đó, ông đưa ra năm đức tính cần thiết cho một nước muốn đi vào công nghiệp hóa – hiện đại hóa. C…

Hiện đại nửa chừng

Làng nghề kêu cứu Thoạt nghe chắc mọi người nghĩ tới một số làng nghề ở đồng bằng Bắc bộ làm ăn sa sút, mặt hàng thủ công không đủ sức cạnh tranh với các loại hàng làm bằng máy móc và nghề tổ bị xếp xó. Đó là một loại "l…

Con người và tư tưởng thời bao cấp

NHÂN CUỘC TRƯNG BÀY VỀ Cuộc sống Hà Nội 1975-86             Một cách làm sử        Mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Một yêu anh có may ô -- Hai yêu anh có cá khô để dành -- Ba yêu rửa mặt bằng khăn--- Bốn yêu an…

Nhật ký 2011 ( tuần XXV --XXVI)

TINH HOA KHÔNG CÓ ĐẤT SỐNG Tháng trước đọc được một tin nói nghề phân tích chứng khoán hết thời làm ăn. Lý do, nay là lúc giao dịch như đi đêm, mò mò mẫm mẫm; việc sử dụng các loại lý tính để phân tích và đánh giá là vô nghĩa và…

Xã hội học chiến tranh

Ghi chép từ một công trình nghiên cứu xã hội học Nga                                    Nếu đọc bài viết Bối cảnh lịch sử Việt nam giai đoạn 1558-1802 tập san Nghiên cứu Huế tập VII, NXB Thuận Hóa 2010, ở tr 93-95, người ta s…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào