VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Nỗi thê thảm của sách vở thời nay

Bài đã đưa trên blog này   ngày 30 thg 5, 2013 Số lượng        Thống kê của các cơ quan văn hóa mà báo chí đăng lại 12-4 -2013  cho biết tính ra người Việt một năm chỉ đọc 0,8 một cuốn sách.      Trên mạng thấy có người đã…

Hà Nội mất và được

Trong lịch sử có không ít trang  bi đát         Các nhà lịch sử Thủ đô thời nay thường chỉ ghi những ngày đẹp trời. Nhưng đọc một bộ sử giá trị bậc nhất trong kho tàng thư tịch của nước ta như Đại Việt sử ký toàn thư, – theo tô…

Sự nghèo nàn của văn hóa sách ở Việt Nam

Viết về tình trạng của những con đường bảo đảm giao thông đi lại ở nước Việt Nam trung thế kỷ, một nhà nghiên cứu nước ngoài đã dùng đến hai chữ ấu trùng.        Tôi nghĩ rằng cũng có thể  dùng hai chữ ấy để mô tả …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào