VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

Những cách hiểu khác nhau về người trí thức

Nhân bàn chuyện "trí thức mới trí thức cũ", tiếp sau bài Vừa khóc vừa cười đưa ngày 21-8 , tôi xin tiếp tục giới thiệu  một bài viết khác của Nguyễn Mạnh Tường.

Từ Vĩnh Linh ra Hà Nội tháng 8- 9 /1972 (2 )

21/8 Cự Nẫm  Những buổi tối ở Quảng Bình, xe không hiểu ở đâu ra mà nhiều vậy. Những tiếng nói mà suốt cả ngày ta không nghe, bây giờ tự nhiên lại râm ran đây đó, là cái gì thật hơn mọi thứ trên đời.  Chập choạng tối l…

Từ Vĩnh Linh ra Hà Nội tháng 8 -9 / 1972 (1)

Đã đưa trên blog này ngày 30-8 -2012 15/8 M ỹ Th ủ y Qu ả ng B ì nh Từ Quảng Bình về Hà Nội, ít ra sẽ mất 15 ngày. Bằng thời gian một đoàn nhà văn VN được Hội các nước Đông Âu mời sang thăm rồi quay về. 1964-19…

Nguyễn Mạnh Tường " Vừa khóc vừa cười"

ĐỌC LẠI MỘT BÀI VIẾT VỀ TRÍ THỨC  CỦA NGUYỄN MẠNH TƯỜNG Bài viết sau đây đã được viết ra 61 năm trước. Ngày nay đọc lại,  trong tôi vẫn còn nguyên sự khâm phục, và nhất là thấy lớp trí thức được đào tạo thời Pháp thuộc t…

Nét chính trong nội dung chủ nghĩa yêu nước ở Trung quốc

Đây là đoạn trích trong một bài viết mang tên GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CỦA TRUNG QUỐC CHẲNG GIỐNG AI, tác giả vốn là một Hoa kiều đang sống ở Canada, bản dịch được đưa trên trang mạng trithucvn.net ngày 25.7.17. Do chỗ …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào