VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Những buổi gặp Tô Hoài ở Moskva 8-1988

Phần ghi chép dưới đây xin được xem như bổ sung cho bài viết dài “Tô Hoài nhìn từ một khoảng cách gần” bắt đầu từ 2-7-2017 , nhưng sau đó tôi không tíếp tục được. Bạn đọc có thể tìm lại bản tôi đưa lần đầu  ở đường link …

Hãy nghĩ tới ngày giã từ sư phụ xuống núi

Khoảng cuối 2005, nhân việc xuất bản cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", tờ Sinh Viên Việt Nam đã đề nghị tôi trao đổi vài điều nhằm giúp các bạn trẻ nhận diện lại lý tưởng và các giá trị từ đó tìm ra phướng hướng hành …

Tô Hoài nhìn từ một khoảng cách gần ( bản có bổ sung - kỳ I)

Bài viết này lần đầu được đưa trên blog của tôi ngày 26-11-2009.  Nay, nhân ba năm ngày mất của  nhà văn (6-7-2014) xin bổ sung và chia làm nhiều kỳ, sẽ đưa dần trong tháng bảy 2017.                                  Mấy đoạ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào