VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2016

Chuyện đờì sống Hà Nội 1980(2)

Đã in trên blog này một lần, vào ngày 14-6-2011 16/6 Phổ biến một nghị quyết mới, có các nhận định: - Người ăn lương đã đến mức không thể chịu được nữa. - Chống tiêu cực, không chống nổi. - Ta đầu tư vào xây dựng …

Chuyện đời sống Hà Nội 1980(I)

Đã đưa trên blog này ngày 12-6-2011      1980 quả là một năm đặc biệt trong đời sống xã hội, nên mặc dù chỉ quen ghi chép về các sinh hoạt trong giới văn học,  trong năm ấy, tôi cũng thường rải rác “vào sổ”  c…

Ghi chép về Dương Thu Hương,1990

Những ghi chép dưới đây  ghi sau mười năm hậu chiến , nhưng  là những tài liệu giúp hiểu thêm về Dương Thu Hương những năm đó, nên tôi xin phép công bố ngay cho liền mạch Quan hệ với các đồng nghiệp Có lần ông Tuân đưa cho t…

Ghi chép về Dương Thu Hương 1985-86

Các đoạn ghi chép này đã được đưa lên blog này ngày 13-3 -2012. Nay xin đưa lại để bổ sung cho việc tìm hiểu tác phẩm  Dương Thu Hương như một hiện tượng của văn học hậu chiến. 20/2  Họp ở nhà xuất bản Giáo dục , bàn về b…

Mấy nhà văn hậu chiến , bài II: Dương Thu Hương

Khi nói tới  các nhà văn hậu chiến, chủ ý của tôi là muốn xét tới các nhà văn, bất kỳ lứa tuổi nào vào và xuất hiện vào thời điểm nào, song đều  lấy việc viết về con người hậu chiến xã hội hậu chiến làm mục đích. Trong cả đời v…

Mấy nhà văn hậu chiến. Bài I: Lê Lựu

Lời dẫn Mỗi khi có dịp nói về văn học từ 4-1975 đến nay, báo chí chỉ hay nói tới thời kỳ từ 1986  và gọi nó là văn học đổi mới. Nhưng với tôi, nên nhìn nhận  giai đoạn này suốt 40 năm liền với cái đặc điểm chủ yếu về mặt xã hộ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào