VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2015

Việc kiếm sống của người mình, thời chiến và hậu chiến

Phần đầu của bài viết này đã từng đưa trên blog này. Nhưng để độc giả có thể hiểu phần thứ hai mới bổ sung, xin được giới thiệu lại một lần nữa, người viết rất mong được lượng thứ. KIẾM SỐNG VỚI BẤT CỨ GIÁ NÀO ! Thời tiết…

Vài điều suy nghĩ về lớp trẻ hiện thời

Bài trả lời phỏng vấn này được đưa lên mạng VNN ngày 22-10-2007 . Đường link của nó là http://vnn.vietnamnet.vn/giaoduc/2007/10/750643/  Gần tám năm sau đọc lại, điều đầu tiên tôi nhận ra là cái tiêu đề Lớp trẻ cầ…

Nhân hai cuốn sách dịch của nhà xuất bản "Kim Đồng"

Bàn về sự khốn cùng của tri thức triết học ở ta hôm nay và nhu cầu vượt thoát khỏi sự khốn cùng đó Đã đưa trên FB của tôi 14 và 16-4 thành hai đoạn ngắn, nay cả hai nhập một HAI CUỐN SÁCH VIẾT VỀ CÁC VÂN ĐỀ TRỪU TƯỢNG MÀ L…

Bị cầm tù bởi quá khứ

Do nhu cầu làm báo, mấy chục năm liền trước khi về hưu, tôi thường phải đọc lại báo chí tiền chiến ngày Tết để làm hàng phục vụ người đón xuân thời nay. Nay đã đến lúc đọc lại chính cái viết về Tết của thời mình – tức là các bà…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào