VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2014

Thanh Tịnh, cuộc đời ngậm ngải tìm trầm

Năm sớm năm muộn xê xích ít chút nhưng nói chung hàng năm cứ đến khoảng cuối tháng mười một, đầu tháng chạp dương lịch, khi những chiếc lá bàng chuyển dần từ màu xanh sang màu đồng điếu, thời tiết bắt đầu ngả hẳn sang mùa đông, t…

Tội làm hư dân ( bản bổ sung thêm 724 chữ)

Một số trang mạng đồng nghiệp vừa giới thiệu lại bài viết này của tôi. Để tiện cho bạn nào thấy cần, tôi xin tải lại nguyên văn bài in trên trang của tôi ngày 28-1-2013 , có kèm thêm một số ý mới bổ sung ở phần cuối mới viết…

Nhân một cuộc hội thảo về văn học miền Nam 1954-75

Một cuộc hội thảo về văn học miền Nam 1954-75 vừa được tổ chức ở bên Mỹ. Tôi hơi thất vọng vì ba lẽ: 1/ các đồng nghiệp của tôi ở hải ngoại vẫn bị cảm xúc chi phối quá nặng. Bây giờ mà các anh vẫn nhắc nhở đến những đánh giá…

Sách cũ sách mới

Sự có mặt của các tác phẩm cổ điển Trên các trang báo, thường người ta chỉ thấy những lời giới thiệu về sự có mặt của các tác phẩm mới in ở phương Tây, nhất là các tác phẩm được giải nọ giải kia. Khi đọc những bài ấy, tôi nhận …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào