VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2014

Trở lại với các danh nhân lịch sử để hiểu các VIP hiện thời

Do những cấm kỵ không được viết về các danh nhân hiện đại, giới sử học của ta cũng lảng tránh luôn không viết về các danh nhân trong quá khứ   Những trang sử học không có con người -- Sử Việt Nam được lưu hành chính thức…

Bước rẽ ngoặt của Đổi mới văn nghệ -- hai năm 1988 -1989 (I)

Tiếp theo phần nhật ký  Chuyện văn nghệ Hà Nội nghe ở Moskva 1987 —đưa trên blog này ngày 22-8-13 Từ tháng 1-10-1986 tới 30-9-1989, tôi sống chủ yếu ở Moskva, chỉ có một đợt về phép từ giữa tháng 10 tới giữa tháng 12-198…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào