VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2014

Nguyễn Khải 1974

Ngoài một số mẩu chuyện liên quan đến một vài tác phẩm bỏ dở, những cuốn sách đang đọc, chuyến đi Tiệp ngắn ngủi..., những cuộc trò chuyện của tôi và Nguyễn Khải trong năm 1974 tập trung vào đợt tác giả viết một số tạp văn cho m…

Truyền thông trong một xã hội tiểu nông

Rửa hờn của Nam Cao ( Tuyển tập Nam Cao bản của NXB Văn học in 1987, tr 424) viết về cuộc hiềm khích kèn cựa giữa hai vị tai to mặt lớn làng nọ. Một bên là lý Nhưng, một bên là khóa Mẫn.         Kẻ thứ nhất -- người…

Những tháng ngày ngột ngạt -- nhật ký Hà Nội 1974 (kỳ II)

26/5 Hình như tất cả các khu vực của đời sống đều là đang ở vào chung một tình trạng. Đi đâu cũng gặp những điều làm mình nản lòng,  mà những điều đó lại thật giống nhau, khiến người ta có cảm giác không sao thoát nổi.

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào