VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2011

Nhật ký 2011 ( tuần LXII—LXVI )

16-10 NGƯỜI TẦU KHAI MỎ THỜI CÁC CHÚA TRỊNH Chương V cuốn Việt nam sử lược của Trần Trọng Kim mang tên Những việc họ Trịnh làm ở xứ bắc trong khoảng hai thế kỷ XVII- XVIII. Việc đầu tiên được tác giả kể ra là giao thiệp với nhà …

Những tha hóa trong nghề thầy giáo thời nay

CÓ PHẢI LÀ THẤT ĐỨC?      Xã hội hiện đại là cả một guồng máy khổng lồ nó cuốn người ta đi và sự thực là nhiều khi chưa biết rõ việc làm của mình có ý nghĩa gì, nhiều người đã phải lao vào hành động để đáp lại sự đòi hỏi của hoàn…

Đọc 'cây bút, đời người' của VƯƠNG TRÍ NHÀN

Đỗ Ngọc Thạch (Đọc tập Chân dung văn học của Vương Trí Nhàn) Tập sách Cây bút, đời người (*) của Vương Trí Nhàn tập hợp 12 bài viết về 12 nhà thơ, nhà văn Việt Nam hiện đại (**) -, là một cuốn sách thuộc thể loại “Chân dung văn …

Mười ngày ở Vinh- mùa xuân 1973

Thành cổ Nghệ An Hòa bình đến với cả nước sau 30-4-1975 là một hòa bình đồng nghĩa với chiến thắng. Cảm hứng chiến thắng lúc ấy lấn át tất cả. Nhưng hòa bình lập lại ở miền Bắc sau Hiệp nghị Paris đầu 1973 , mới thật là hòa…

Ngoài trời lại có trời

I. Đặt chưởng vào trong dòng chảy liên tục của tiểu thuyết Trung hoa Khi đi vào nghiên cứu lịch sử bộ môn tiểu thuyết, không hẹn mà nên, các nhà nghiên cứu ở phương đông lẫn phương Tây nói chung đều xác nhận rằng thật ra, ban…

Con người suy thoái ?

Trời sinh vua để làm vua Và thi sĩ để làm thơ ru đời Một ông vua trái luật trời Việc vua thì nhác, lại đòi… làm thơ.

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào