VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2011

Nhật ký 2011 ( tuần XXII --XXIV)

31-5       Ra lại có một ngày mang tên ngày thế giới không hút thuốc lá!      Tôi ít ra đường song vẫn có cảm tưởng dạo này người hút thuốc trên đường, tại các địa điểm công cộng, nhiều hơn so với một hai năm trước. Giống như b…

Muối không còn mặn

(TBKTSG) - Hồi lễ hội còn đang mùa sôi nổi, thỉnh thoảng lại thấy trên báo có bài tố cáo cán bộ nhiều cơ quan Hà Nội dùng xe công đi hội, và người ta đặt vấn đề không thể dùng phương tiện công của Nhà nước vào việc riêng nh…

Tuổi trẻ miền Nam 1969

Trên tờ Khởi hành , tuần báo tồn tại ở Sài Gòn từ 1969 đến 1973, từng có một cuộc phỏng vấn theo kiểu mời bạn đọc viết chung quanh chủ đề tuổi trẻ miền Nam 1969. Dưới đây là một số trích đoạn các phát biểu hồi đó, chúng tôi chép …

Chuyện đời sống 1980(2)

16/6 Phổ biến một nghị quyết mới, có các nhận định - Người ăn lương đã đến mức không thể chịu được nữa. - Chống tiêu cực, không chống nổi. - Ta đầu tư vào xây dựng cơ bản quá nhiều. Nhiều công t…

Chuyện đời sống 1980

Lời dẫn 1980 quả là một năm đặc biệt trong đời sống xã hội, nên mặc dù chỉ quen ghi chép về các sinh hoạt trong giới văn học,  trong năm ấy, tôi cũng thường rải rác “vào sổ”  các sự kiện hàng ngày được nghe được biết trong sổ tay…

Tiếng vọng từ TRẦN HUYỀN TRÂN

Ngày 2-6-2011 , một cuộc hội thảo về Trần Huyền Trân đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo là để ghi nhận đóng góp của ông với chèo cổ. Nhưng Trần Huyền Trân còn là một nhà thơ.

Nhật ký 2011 ( tuần XX --XXI)

16-5 GIÓ HOANG CỎ DẠI Vừa có một cuộc hội thảo về thơ Đồng Đức Bốn. Câu hỏi đặt ra với tôi -- đâu là cốt cách chủ yếu của thơ Bốn? Tôi đã thử trả lời cho mình qua bài viết mang tên Nhà thơ của gió hoang cỏ dại.

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào