VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2010

Ghi chép hàng ngày ( 13)

11-10 NHỮNG SẮC THÁI KHÁC NHAU CỦA CÁI ĐẸP Một trong những câu nói về Hà Nội hay nhất độc đáo nhất trong dịp Ngàn năm Thăng Long thuộc về nhà văn Nguyên Ngọc. Ông bảo: Hà Nội của ta đẹp thật, đẹp khủng khiếp, đẹp đến mức ngư…

Để hiểu thêm TỐ HỮU

Trước mắt tôi là sưu tập Văn Nghệ số 40 ra 3-1953. Lúc này cơ quan Hội văn nghệ đang đóng ở rừng Việt Bắc. Nhân cái chết của Stalin, tạp chí của Hội ra một số đặc biệt, không chỉ Tố Hữu mà nhiều tác giả khác có bài liên quan tớ…

Ghi chép hàng ngày (12 )

1-10 Một tờ báo nước ngoài nói VN chi trả cho giáo dục nhiều hơn các nước láng giềng. Đã tính đóng góp của dân chưa? Nếu tính cho đủ, thì người ta kết luận ra sao? Tôi hay nói với các gia đình quen, cố mà cho con đi du học. Đ…

Ghi chép hàng ngày(11)

5-9   XIN XỎ HAY LÀ SỰ TỘT CÙNG CỦA TRƠ TRÁO Sao mà đi đâu cũng gặp những cảnh xin xỏ! Đến ông xe ôm chở tôi từ chợ về nữa, đã mặc cả là từng này tiền rồi, lúc tới nhà còn nài bác cho thêm, hình như ông ta nghĩ không được cũng …

Đọc "Chiếu dời đô" bằng đôi mắt hiện tại

So với Bình Ngô đại cáo thì Chiếu dời đô thường chỉ được chúng ta quan tâm ở một mức khiêm tốn, sự phân tích văn bản cũng sơ sài. Điều này có thể giải thích là do cảm hứng chính chi phối xã hội Việt Nam từ sau 1945 đến nay là …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào