VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2008

Lễ hội văn học tiền chiến

TTC - Một mùa màng bội thu... Một thời đại hoàng kim... Mỗi khi muốn hình dung lại sinh hoạt văn học trước 1945, người ta đã viện dẫn tới đủ thứ so sánh như vậy. Song theo chúng tôi hiểu, xét ở vẻ đa tạp của màu sắc, độ mau lẹ…

Thơ nhại và miếng ăn

TTC - Nhà văn Tô Hoài có lần bảo với tôi rằng ông rất thích đọc những bài thơ nhạt, đọc để cắt nghĩa tại sao trong cuộc đời lại còn có thể có người nhạt như vậy. Tôi không học được cái tính ấy của Tô Hoài, nhưng nói thật, cũng…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào