VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2021

Ba bài viết về tiếng cười trong các số báo Tết

Cười gượng, cười nhảm   cười vô duyên,    cười bế tắc Nhiều người cho rằng văn hóa càng khủng hoảng thì tiếng cười càng khởi sắc. Một bài viết mang tên Diễn hài được mùa được in trên tờ báo nọ ca ngợi sân khấu hài hiện…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào