VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Những người tài đi hết, rồi ta sẽ sống với ai?

1/THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TÀI ? Lớp 10C Chu Văn An bọn tôi khóa 1958-1961 có bạn Phạm Đình Tuấn. Tuấn thông minh, nhưng thường điểm các môn không cao lắm, nên không được coi là học sinh giỏi. Tôi…

Chiến tranh, nhớ và quên

Bài đã in trên blog này ngày 11-8-2014 Bài học từ trận lụt phố cổ Passau là tên một bài viết in trên TTCT số ra 03/06/2014, tác giả là Võ Văn Dũng (nghiên cứu sinh ngành Đông Nam Á - Trường đại học Tổng hợp Passau, CHLB Đ…

Nhân việc xuất bản thơ Olga Bergoltz, nhớ lại K. Paustovski

Bài đã đưa trên blog này  ngày 3-1-2011 Nhân k ỷ ni ệ m 100 n ă m c á ch m ạ ng th á ng m ườ i Nga, tôi s ẽ đ ư a l ạ i các bài tôi đã vi ế t v ề v ă n h ọ c Nga  g ồ m c ả   nh ữ ng b à i  vi ế t g ầ n đâ y và đã đ ư…

Đời loạn đi về như hạc độc

10-2014, tôi đi với anh bạn Đoàn Công Tính về Nam Định. Đến khu tưởng niệm đơn sơ dành cho Tú Xương ngay trung tâm thành phố, thấy ở đó tỉnh Nam cho khắc hai câu thơ của nhà thơ non Côi sông Vị, đã mừng.

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào