VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2012

Cái hay cái tốt mong manh, cái dở cái xấu bền chặt

Trích từ chuyên mục   Người xưa cảnh tỉnh đã in trên Thể thao và văn hóa 2005-2007 Các đầu đề nhỏ và chú thích là của người biên soạn Trong sự dằng xé của những mâu thuẫn     Về đàng trí tuệ và tính tình  người …

Bóng dáng con người hiện đại trong Xuân tóc đỏ

Trong thực tế giao thiệp,cũng như khi tiếp xúc với các tác phẩm văn chương, người ta rất dễ quan liêu, tức là mặc sức cho những ấn tượng ban đầu thao túng, từ đó, tạo nên những huyền thoại, kể cả huyền thoại về những con ngườ…

Tại sao chúng ta luôn luôn trở lại với Vũ Trọng Phụng ?

Lời dẫn       Có thể dễ dàng giải thích Vũ Trọng Phụng lôi cuốn chúng ta là vì một thời gian dài, ở Hà Nội, đến gần ba chục năm, tác phẩm của ông không được in lại.       Tuy nhiên, cái chính không phải ở chỗ đó.

Thô bỉ hủ bại bạc bẽo đê tiện

Trích từ chuyên mục   Người xưa cảnh tỉnh đã in trên Thể thao và văn hóa 2005-2007 Các đầu đề nhỏ và chú thích là của người biên soạn   Nhìều chuyện đáng xấu hổ       Trong một họ, tôn trưởng thời lèm nhèm, con em…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào