VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2012

Giả dối, lừa lọc, kiêu ngạo, hiếu danh

Trích từ chuyên mục   Người xưa cảnh tỉnh đã in trên Thể thao và văn hóa 2005-2007 Các đầu đề nhỏ và chú thích là của người biên soạn Không biết giữ chữ tín      Không giữ chữ tín thì anh lừa tôi, tôi lừa anh, t…

Đường ra (phần tiếp)

Tiếp tục nhật ký Quảng Trị hè 1972   Khuôn mặt hậu phương — từ Vĩnh Linh tới Hà Nội                                                                                       28/8 Đức Tân  Hầu như ngày nào đám người hay …

Hàn Mặc Tử như một "điểm đối chiếu"

Thử đặt Hàn Mặc Tử bên cạnh các thi sĩ đương thời – Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên và Nguyễn Bính Những năm gần đây, báo chí đã đăng tải nhiều bài phê bình – nghiên cứu có giá trị về thơ Hàn Mặc Tử. Ở đây chúng tôi chỉ …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào