VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2012

Một bài ký viết về Trị Thiên 1972 của Dương Nghiễm Mậu

Lời dẫn  Như tôi đã kể trong một vài lần trước, mấy năm từ 1972 trở đi, các báo lớn ra ở Sài Gòn có mặt rất sớm Thư viện quân đội 81 phố Lý Nam Đế Hà Nội.   Tháng 9- 1972, từ Quảng Trị trở về, tôi đọc được ở đó hai bài ký…

Đường ra

Tiếp tục nhật ký Quảng Trị hè 1972   —từ Vĩnh Linh ra Hà Nội 15/8 Mỹ Thủy Quảng Bình Từ Quảng Bình về Hà Nội, ít ra sẽ mất 15 ngày. Bằng thời gian một đoàn nhà văn VN được Hội các nước Đông Âu mời sang thăm rồi quay về…

Thông tin trong một xã hội tiểu nông

Rửa hờn của Nam Cao ( Tuyển tập Nam Cao bản của NXB Văn học in 1987, tr 424) viết về cuộc hiềm khích kèn cựa giữa hai vị tai to mặt lớn làng nọ. Một bên là lý Nhưng, một bên là khóa Mẫn.       Kẻ thứ nhất -- người xưa g…

Việc tìm tòi học hỏi và nền giáo dục của người Việt (II)

Trích từ chuyên mục   Người xưa cảnh tỉnh đã in trên Thể thao và văn hóa 2005-2007 Các đầu đề nhỏ và chú thích là của người biên soạn Khi học thuật kém cỏi  lòng người sinh ra phù phiếm,  phong tục trở nên bại ho…

Hai bài viết về văn học Pháp

MỘT NGUỒN ÁNH SÁNG KHÁC (Vài kỷ niệm về ảnh hưởng của ngôn ngữ Pháp, văn hoá Pháp với những người cầm bút ở Hà Nội từ sau 1945) I Nhân nói chuyện gì đó có liên quan đến với đời sống văn nghệ ở Việt …

Trong thân phận kẻ khác có thân phận chính ta

Một cách nhìn nhận  về người nước ngoài --                   trường hợp  truyện ngắn Ng ườ i đ ầ m của Thạch Lam              Không ph ải chỉ có ân cần niềm nở mến khách. Thái độ của người dâ…

Việc tìm tòi học hỏi và nền giáo dục của người Việt (I)

Trích từ chuyên mục   Người xưa cảnh tỉnh đã in trên Thể thao và văn hóa 2005-2007 Các đầu đề nhỏ và chú thích là của người biên soạn Nhắm mắt bắt chước điều không hay  của cổ nhân và ngại thay đổi      Người n…

NHẬT KÝ 2012 ( V -VI)

15-5 MỘT BÀI CA DAO CỔ Thấy anh em cũng muốn theo Anh sợ em ngheo anh bán em đi Lấy anh em biết ăn gì Lộc sắn thì chát lộc si thì già  Lấy anh không cửa không nhà Không cha không mẹ biết là cậy…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào