VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2012

Họ đáng trách một thì xã hội đáng trách mười …

Chuyện mấy người mẫu, mấy nghệ sĩ biểu diễn thời thượng công khai phô trương lối sống xa hoa, truỵ lạc... đã gây sự phản cảm trong dư luận. Tuy nhiên, từ góc độ lịch sử xã hội và con người Việt Nam , người ta có thể  tìm tới một…

Người Việt qua cách nói năng cười cợt

Trích từ chuyên mục   Người xưa cảnh tỉnh đã in trên Thể thao và văn hóa 2005-2007 Các đầu đề nhỏ và chú thích là của người biên soạn Không còn lễ nghĩa liêm sỉ         Nước ta, những nơi chợ búa thành phố, không …

Nhật ký 2012 ( IV)

2-4   TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN VỀ LƯU MANH VÀ TRÍ THỨC     Đọc trong mạng, thấy có bài Tên cướp đỏ , Phan Ba dịch từ chuyên san lịch sử "Trung Quốc của Mao Trạch Đông" do GEO EPOCHE xuất bản nói về chính Mao.        Để nói …

Trả giá ắt là đau đớn

Tại sao văn học ta rơi vào tình trạng lúng túng như hiện nay?Hỗn loạn âm tính và hỗn loạn dương tính.Vai trò của tỉnh táo hiểu biết. Hãy bắt đầu bằng cách tự phê phán.         Cũng như nhiều đồng nghiệp đang cầm bút, tôi thường …

Chung quanh câu chuyện đổi mới nhận thức lịch sử

Bài báo sau đây in ra từ hai mươi năm trước. Nhiều chi tiết dùng làm dẫn chứng đã cũ, Rất mong được sự thông cảm của bạn đọc       Tạp chí Văn học số 6 - 1990 đăng bài Đổi mới nhận thức lịch sử trong nghiên cứu khoa học …

Còn rất nặng căn

Cái sân và con đường Khi nhớ lại cái làng X ở Thạch Thất, Sơn Tây, nơi đơn vị đã đóng quân mấy năm hồi chiến tranh, anh em tôi thường bảo nhau là bẩn nhất đấy mà cũng sạch nhất đấy - bẩn đến ghê người, mà cũng sạch đến quá quắ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào