VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

Nâng chất khái quát, đào tạo tài năng và... hội nhập



TT - 1. Trong phạm vi qui định của báo chí ở VN, việc theo sát tình hình thời sự phản ánh đời sống trong nước như TT đã làm thời gian vừa qua là rất tốt.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Tôi chỉ đề nghị làm sao tờ báo tăng cường thêm phần khái quát. Khái quát có tính chất tổng kết tình hình ở một khu vực nào đó, trong nửa năm, một năm vừa qua, hoặc rộng ra dăm năm gần đây. Khái quát có tính chất dự báo về những biến động sắp tới.

Xã hội nào cũng vừa lo làm, vừa phải có người như tách ra để nhìn chung về mọi bước đi của mình. Nhưng ở ta không có thói quen đó. Báo chí nói chung chưa làm được việc này. Trong sự bất lực chung, nếu có một nơi chúng tôi kỳ vọng thì đó chính là TT.
Dù nói về quá khứ hay dự báo tương lai thì cũng cần mang tính chất phát hiện. Nhưng mọi kết luận lại cần để ngỏ để nhiều người cùng tham gia.
2. Tờ báo muốn hay cần có những người viết giỏi. Tôi nói người viết nói chung vì ở đây bao gồm cả phóng viên của chính bản báo, lẫn các cộng tác viên ruột.
Theo dõi lịch sử báo chí ở Hà Nội sau 1954 và cả nước sau 1975, tôi thấy ở ta quá ít ngòi bút viết báo có tầm cỡ, nghe nói đến tên là biết ngay người đó chuyên về lĩnh vực nào, đã có những bài báo nào gây được dư luận. Nói theo ngôn ngữ hiện nay là ít ai có thương hiệu.
Tôi đề nghị TT nên chú ý đào tạo phóng viên, biên tập viên của mình theo hướng này. Nên cho thấy tờ báo là tập hợp của những cá nhân giỏi A,B,C,D... chứ không phải chỉ là một tập thể tài giỏi thông minh đoàn kết nhưng... vô danh.
Tôi biết trước đây việc hình thành những nhà báo lớn chưa thể đặt ra, và TT cũng không thể thoát khỏi cái lệ đó. Nhưng hoàn cảnh hiện nay đã khác, yêu cầu của xã hội với báo chí cũng khác. Nói nôm na là có các nhà báo lớn thì dân cũng được nhờ!
3. Báo chí đã nói nhiều về hội nhập ở các lĩnh vực khác. Và báo chí cũng dần dà lo hội nhập, theo tôi biết chính TT hiện nay đã có bạn đọc ở nhiều nước, và nhiều người nước ngoài muốn hiểu tình hình VN, người ta cũng chọn ngay TT.
Tôi chỉ đề nghị việc này được làm một cách có ý thức hơn nữa. Hãy cùng lo để mang lại cho TT một tầm vóc quốc tế, TT là nơi cho thấy tư duy làm báo, trình độ làm báo của người Việt.
Nên xem đây là một tiêu chí phấn đấu lâu dài của tờ báo. Vì nói cho to tát ra, chỉ bằng cách đó chúng ta mới phục vụ tốt nhất cho tiến bộ xã hội và quyền lợi chân chính của đất nước.
Đào tạo người cũng như chuyển biến cả một cách làm thật không dễ. Có nhiều việc phải nghĩ ngay từ hôm nay đi thì dăm năm sau mới có kết quả.

Please Select Embedded Mode For Blogger Comments

Mới hơn Cũ hơn