27 thg 11, 2009

Nước tôi dân tôi 2009

Quý quốc chớ lo không có ngày độc lập, mà chỉ nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập. Thực lực của quý quốc là dân trí dân khí và nhân tài
Lương Khải Siêu khuyên Phan Bội Châu

                  NƯỚC TÔI DÂN TÔI
        nhật ký xã hội  Từ 9-08 tới 7-09