VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2021

Vài lát cắt bi kịch trong ‘Vietnam: An Epic Tragedy, 1945-1975’

Bài của Mạnh Kim Đưa lại theo đường link http://nghiencuuquocte.org/forums/topic/vai-lat-cat-bi-kich-trong-vietnam-an-epic-tragedy-1945-1975/ Không có câu chữ mượt mà và hình ảnh đậm chất văn học như  A Bright Shining Lie  (1…

Câu chuyện "viết về chiến tranh" của lớp người chúng tôi

Từ 75 về trước, đề tài chiến tranh là đề tài quán xuyến nhất trong sáng tác của các nhà văn. Bởi lẽ viết về chiến tranh không phải chỉ viết về mặt trận mà còn viết về hậu phương, cho nên không chỉ các nhà văn mặc áo lính mà cả …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào