26 thg 3, 2021

Vài lát cắt bi kịch trong ‘Vietnam: An Epic Tragedy, 1945-1975’

 Bài của Mạnh Kim

Đưa lại theo đường link

http://nghiencuuquocte.org/forums/topic/vai-lat-cat-bi-kich-trong-vietnam-an-epic-tragedy-1945-1975/

Không có câu chữ mượt mà và hình ảnh đậm chất văn học như A Bright Shining Lie (1989) của Neil Sheehan;

Câu chuyện "viết về chiến tranh" của lớp người chúng tôi

 Từ 75 về trước, đề tài chiến tranh là đề tài quán xuyến nhất trong sáng tác của các nhà văn. Bởi lẽ viết về chiến tranh không phải chỉ viết về mặt trận mà còn viết về hậu phương, cho nên không chỉ các nhà văn mặc áo lính mà cả các nhà văn trong các hội đoàn ở các hội văn nghệ tỉnh cũng thường xuyên có mặt ở đề tài này.


Thế nhưng các sáng tác hồi đó lại quá giống nhau và phải nói là ít giá trị lâu dài. Những nhà văn tâm huyết như Nguyễn Minh Châu thường nói với tôi là chờ đến sau hòa bình sẽ viết. Nhưng rồi sau chiến tranh,  anh Châu cũng mãi sang viết về các vấn đề hậu chiến, sau đó thì đau ốm và qua đời. Lớp nhà văn trẻ trong những năm chiến tranh như Lê Lựu, Đỗ Chu, Phạm Tiến Duật... cũng không ai để tâm để trở lại những năm tháng mà mình đã có mặt ở chiến trường.


15 thg 3, 2021

Chung quanh một số tác phẩm viết về chiến tranh ra đời trước sau 1975

 Bài in trong tập "Chiến trường sống và viết"

nhxb TÁC PHẨM MỚI khoảng 1983.

Trong văn học Việt Nam từ sau 1945 tới nay, những tác phẩm viết về chiến tranh của các nhà văn chúng ta vừa dồi dào về số lượng, vừa đạt tới nhiều đỉnh cao về chất lượng. Phân tích đánh giá các tác phẩm đó về nội dung tư tưởng cũng như trình độ nghệ thuật là việc của nhiều bài viết, nhiều cuốn tiểu luận phê bình khác. Riêng tôi được giao nhiệm vụ là tìm đọc một số sách báo hoặc trực tiếp hỏi chuyện một số anh em viết văn để tìm hiểu các tác phẩm đó đã ra đời như thế nào, đồng thời cũng tìm hiểu xem qua việc làm những tập sách đó, các nhà văn đã phải giải quyết vấn đề gì, bao gồm từ quan niệm chung về việc viết văn, đến các khâu bếp núc nghề nghiệp cụ thể. Dĩ nhiên, do nền văn học viết về chiến tranh của ta khá phong phú, ngay việc đi hỏi và ghi chép lại đầy đủ một trong những điểm nói trên thôi, cũng đã cần nhiều công phu, không thể một người một lúc mà làm được. Huống chi, điều kiện của tôi lại có hạn, trong thời gian ngắn chỉ gặp được một ít người, và biết được một ít việc.

Mấy điểm nhận thức của tôi về Văn học miền Nam

  Bài trả lời phỏng vấn này từng mang cái tiêu đề Văn học miền Nam 54-75 trong cách nhìn của VƯƠNG TRÍ NHÀN hôm nay và đã được đưa trên blo...