VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2020

Đồng Đức Bốn -- thi sĩ của gió hoang cỏ dại

Một ý nghĩ tội lỗi thường vẫn đến với tôi mỗi khi nghĩ về nền văn chương mà các đồng nghiệp già có trẻ có góp phần làm ra sáu bẩy chục năm nay. Đại để đó là một thứ văn học dân gian, tự phát, mỗi ngòi bút vốn liếng mỏng manh tính…

Một bài viết về Nguyễn Huy Thiệp của Nguyễn Đình Đăng

Trong những ngày Nguyễn Huy Thiệp đang bị trọng bệnh này ngoài các tin về sức khỏe nhà văn do bạn bè tới thăm cung cấp, tôi tìm thấy một công việc thú vị là đọc lại các truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp và những lời bàn về Nguyễ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào