VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2020

Trí thức như thế này thì làm sao mà xã hội không trì trệ?

Tồn tại chứ không phát triển không chỉ là đặc điểm của xã hội Việt Nam hiện đại mà cũng là đặc điểm của xã hội Việt Nam thời trung cổ. Khi tìm những nguyên nhân của hiện tượng đó chúng ta thấy trước hết do tình trạng lạc hậu…

Một nền phê bình thấp lè tè

Tính tự phát vốn là đặc điểm của nhiều hoạt động tinh thần ở ta mấy chục năm nay trong đó   bên cạnh việc sáng tác   thì có cả phê bình văn học.       Tôi xin phép lấy trường hợp bản thân tôi mà suy.   Sau gần bốn chục …

Bàn về số phận của tầng lớp có học ở Nga

Tập tiểu luận   Về trí thức Nga ( La Thành và Phạm Nguyên Trường dịch, nxb Tri thức H. 2009)  gồm có nhiều bài viết xuất sắc + C hân lý của triết học và sự thật của người trí thức  + Khủng hoảng trí tuệ và sứ mệnh của …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào