VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2020

Nguyễn Khải và vụ Nhân Văn Giai Phẩm

Để  nghiên cứu lại  về vụ Nhân Văn Giai Phẩm tôi nghĩ có một cách làm, đó là một cuộc điều tra khảo sát đi đến tổng hợp cách hiểu và cách quan hệ, sự tham dự nếu có của các nhà văn Việt Nam đối với  sự kiện này Gíá cất công t…

Sự có mặt của các nhân tố Trung Hoa trên đất Việt thời sơ sử

Trên blog này ngày 26 tháng 11 2019, tôi đã   giới thiệu tài liệu   Việt Nam văn hóa sử đại cương của Đào Duy Anh , trong đó nhiều đoạn nói về vai trò của nhân tố Trung Hoa cổ đại trên đất Việt . Qúa trình này nảy sinh từ thời…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào