VƯƠNG-TRÍ-NHÀN
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2019

Những câu chuyện của Nguyễn Đình Nghi

Nguyễn Đình Nghi  là con trai cả của nhà thơ - nhà hoạt động sân khấu  Thế Lữ ông sinh năm  1928  mất ngày  9 tháng 2  năm  2001  tại  Hà Nội  Từng là đạo diễn các vở  Hình và bóng  của Thùy Linh, Hoàng Yến Nguyễn Trãi ở Đ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào