21 thg 2, 2013

Nhân mùa lễ hội


Nhân mùa lễ hội ,
 mời bạn đọc tìm lại một số bài Vương Trí Nhàn đã viết về lễ hội
Xin trân trọng cảm ơn.

http://vuongtrinhan.blogspot.com/2010/03/tu-hieu-minh-hon-qua-le-hoi.html

SỰ LÊN NGÔI CỦA THÓI VỤ LỢI

  http://thuykue.blogspot.com/2008/09/s-ln-ngi-ca-thi-v-li.html


Lễ hội mô hình thu nhỏ của đời sống

Sự hỗn độn kéo dài

 Tình trạng mất thiêng
 http://tuoitre.vn/Ban-doc/253467/Mat-thieng.html

Nhạt hội bởi chưng … hội nhạt
http://thvl.vn/?p=65179